Om seksualitet


Seksualitet er en naturlig del av et menneskets utvikling gjennom alle livets faser, og er en viktig del av livet vårt.
Noen ganger kan vi trenge hjelp til å finne, utvikle,forvalte og ta vare på vår seksualitet. Fysiske og psykiske belastninger påvirker både følelser og kropp. Dette kan begrense vår handlefrihet, også på det seksuelle plan.

Egen seksualitet er ofte vanskelig å snakke om.
Mange opplever få anledninger til å ta opp dette temaet i møte med helsevesenet. Erfaringsmessig oppleves det at mange par har vanskelig for å snakke sammen om seksualitet og problemer i samlivet. Seksuelle problemer er en hyppig årsak til at parforhold ikke fungerer, og kan føre til samlivsbrudd.

Som sexologisk rådgiver er jeg utdannet til å møte alle sider av menneskers seksualitet.
Et hvert spørsmål angående seksualitet skal du/dere trygt kunne ta opp. En samtale med en fagperson kan være første skritt til løsning av seksuelle problemer. I andre tilfeller kan det være nødvendig med et lengre rådgivningsforløp, eventuelt i samarbeid med andre profesjoner. Dette avklares selvsagt med deg/dere på forhånd.