Hvem er jeg?


Faglig bakgrunn og kompetanse
  • Utdannet sykepleier og jordmor
  • Har arbeidet som jordmor ved fødeavdeling og i kommunehelsetjenesten siden 1982
  • Videreutdanning i sexologi ved HiA, 2000 – 2002
  • Godkjent kursleder for samlivskurset ”Godt samliv”
  • Tatt imot klienter til sexologisk rådgivning siden 2002
  • Godkjent spesialist i sexologisk rådgivning NACS ( Nordic Association for Clinical Sexology )